IT Jobs bei DV-Treff

BELNR - ANEP - FI Dictionary - SAP Tabellenfeld

Modul / BereichFI Dictionary
TabellennameANEP
FeldnameBELNR
AKA
TabartTRANSP
Tabellenpool/-cluster
TabPos11
Key
Muss
DatenelementBELNR_D
DomäneBELNR
Prüftabelle
A0
TypC
IntLen10
Referenztabelle
Referenzfeld
N
Länge10
DTypCHAR
KtE
KurzbeschreibungBelegnummer eines Buchhaltungsbeleges
ÜberschriftBelegnr
Feldbezeichner kurzBelegnr
Feldbezeichner mittelBelegnummer
Feldbezeichner langBelegnummer

Aktuelle SAP Jobs

» SAP-Consultant FI (m/w/x)
» SAP Anwendungsentwickler (m/w/d)
» Junior-SAP-Logistik-Berater (m/w/d) Inhouse
» SAP-Logistik-Berater (m/w/d) Inhouse
» SAP VIM Consultant (m/w/d)
» alle Jobs anzeigen

© 2019 - VeriTreff GmbH